ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2017 ГОДИНУ