О Д Л У К A о додели спортских стипендија истакнутим спортистима општине Сента за 2016. годину