Најновије информације - расписивањe избора чланова савета у месним заједницама општине Сента

Крајем 2013. године истиче мандат чланова Савета месних заједница општине Сента, те на основу члана 119. става 3. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), члана 19. Oдлуке о образовању месних заједница на територији општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 6/2001) председница Скупштине општине Сента дана 23. септембра 2013. године донела је Одлуку о расписивању избора чланова савета у месним заједницама општине Сента

Опширније у „Службеном листу општине Сента“, бр. 14/2013