Општина Сента, Општинска управа, Одељење за грађевинске послове ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНУ ЈАВНОСТ О ЈАВНОМ УВИДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СПОМЕН ПАРКА СЕНЋАНСКЕ БИТКЕ У СЕНТИ