ЈАВНA РАСПРАВA О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2016 ГОДИНУ

 

На основу члана 6. Одлуке о начину спровођења јавне расправе         (“Службени лист општине Сента”, бр. 12/09) председница Скупштине општине Сента дана 18. децембра 2015. године

                                     

С А З И В А

ЈАВНУ РАСПРАВУ О ПРЕДЛОГУ

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2016 ГОДИНУ

 

 

Позивам све заинтересоване субјекте  које желе да изразе мишљење, да дају примедбе и  предлоге на  предлог Одлуке о буџету општине Сента за 2016. годину, да учествују на јавној расправи који ће се одржати дана 23. децембра 2015. године у Сенти, у Aндрушко сали Градске куће, са почетком од 08,00 до 12,00 часова.

 

На јавној расправи ће предлог Одлуке о буџету општине Сента за 2016. годину у име Скупштине општине  образложити  начелник Одељења за привреду и финансије Марта Фелди.

 

Предлог Одлуке о буџету општине Сента за 2016. годину заинтересовани могу погледати и преузети са званичног сајта општине Сента:

О Д Л У К A О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2016. ГОДИНУ

 или у канцеларији број 67. Градске куће.

 

 

 

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Скупштина општине Сента

Број: 400-6/2015-I

Дана: 18. децембра 2015. године

С е н т а

 

Председница

Скупштине општине Сента

 

Анико Ширкова с. р.