Објава резултата фотоконкурса и конкурса цртања

На конкурс цртања и на фотоконкурс, који је организован од стране одсека за заштиту животне средине општинске управе Сента, а који је затворен дана 23.10.2015.године, пристигло је 230 конкурсног материјала. Кроз својих радова деца су могла изражавати своје мисли у вези природног богатства и заштите животне средине.Циљ конкурса је било да деца посматрају животну средину, да се упознају са животињским и биљним светом, а све то да их подстрекне за очување и заштиту животне средине. Конкурсни материјал је оцењивао петочлани жири у 4 категорији.


Резултати фотоконкурса:

 

1. Конфликти животне средине: представљање проблема заштите природе и животне средине

 - Кираљ Река – 1. место

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/foto/1/1/img1.jpg

 

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/foto/1/1/img2.jpg

 

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/foto/1/1/img3.jpg

 

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/foto/1/1/img4.jpg

 

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/foto/1/1/img5.jpg

 

 

- Борбељ Даниел – посебна награда

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/foto/1/2/img1.jpg

 

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/foto/1/2/img2.jpg

 

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/foto/1/2/img3.jpg

 

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/foto/1/2/img4.jpg

 

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/foto/1/2/img5.jpg

 

2. У слику затворени тренуци живе природе

- Кереши Ченге - 1. место

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/foto/2/1/img1.jpg

 

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/foto/2/1/img2.jpg

 

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/foto/2/1/img3.jpg

 

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/foto/2/1/img4.jpg

 

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/foto/2/1/img5.jpg

 

- Дер Мартон - посебна награда

 

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/foto/2/2/img1.jpg

 

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/foto/2/2/img2.jpg

 

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/foto/2/2/img3.jpg

 

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/foto/2/2/img4.jpg

 

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/foto/2/2/img5.jpg

 

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/foto/2/2/img6.jpg

 

 

Резултати конкурса цртања: „То сам учинио/ла за животну средину летос!”

 

1. деца из предшколских установа:

 

- Варга Балаж - 1. место

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/rajz/1/img1.jpg

 

                - Кристина Малетић – 2. место

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/rajz/1/img2.jpg

 

- Футо Роланд - 3. место

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/rajz/1/img3.jpg

 

- Дуња Влајков - посебна награда

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/rajz/1/img4.jpg

 

- Ујхази Нина -  посебна награда

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/rajz/1/img5.jpg

 

- Мењхарт Оршоља -  посебна награда

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/rajz/1/img6.jpg

 

 

2. ученици нижих разреда основних школа

 

- Тот Бианка - 1. место

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/rajz/2/img1.jpg

 

- Вид Малешевић – 2. Место

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/rajz/2/img2.jpg

 

- Барши Ченге – 3.место

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/rajz/2/img3.jpg

 

- Дуња Наумов - посебна награда

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/rajz/2/img4.jpg

 

- Граца Виктор - посебна награда

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/rajz/2/img5.jpg

 

- Ђери Иринго - посебна награда

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/konkursi/2015/rezultati/rajz/2/img6.jpg