ЗАХТЕВ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПЛОДНОСТИ ЗЕМЉУШТА ЗА 2015. ГОДИНУ

Захваљујући  Локалној самоуправи Сента,  поново постоји могућност  за бесплатну анализу узорка тла на Н-П-К,  садржај хумуса, односно за одређивање пХ-вредности.

Молбе молимо да доставите најкасније  до  31. октобра 2015. године  у канцеларију број 76. Градске куће у Сенти,  односно до  висине расположивих средстава. 

 -  ЗАХТЕВ  -