ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ И ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ИЗРАЂЕНОГ НАЦРТА ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2015-2025 ГОДИНЕ

Република Србија                                         

Аутономна Покрајина Војводине              

Општина Сента – Општинска Управа       

Одељење за грађевинске послове               

Одсек за заштиту животне средине

Број: 501-33/2015-I            

Дана: 25.09.2015.                                       

Сента

 

ПРЕДМЕТ: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ И ПРЕЗЕНТАЦИЈИ  ИЗРАЂЕНОГ НАЦРТА Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године

 

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је израђен нацрт Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године.

Увид у израђени нацрт Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године,  може се извршити у просторијама Одсека за заштиту животне средине Одељења за грађевинске послове Општинске управе општине Сента, Главни трг бр. 1., канцеларија бр. 17., у периоду од 28. септембра до 19. октобра  2015. године , радним данима од 10 до 12 часова или исти се може погледати и на сајту Општине Сента на: http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/LEAP/leap_nacrt.pdf

Примедбе и мишљења на израђени нацрт Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године, подносе се Одсеку за заштиту животне средине Одељења за грађевинске послове Општинске управе општине Сента, Главни трг бр. 1., канцеларија бр. 17.,  у писменом облику за време трајања јавног увида.

Јавна расправа и презентација израђеног нацрта Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године, биће одржана 20. октобра 2015. године у времену од 10 до 14 часова у просторијама Градске куће у Сенти, Главни трг бр.1., у Андрушковој сали.

На презентацији и јавној расправи нацрта Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године учестоваће и Комисија за израду нацрта Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године.

                                                 

                                     Руководилац Одсека за заштиту животне средине

 

                                       Шухајда Изабела, с. р. дипл. биолог