ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2015-2025 ГОДИНЕ

На основу члана 6. Одлуке о начину спровођења јавне расправе (“Службени лист општине Сента”, бр. 12/09) Председница Скупштине општине Сента дана 25. септембра  2015. године

 С А З И В А

ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ  

ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА

ЗА ПЕРИОД 2015-2025 ГОДИНЕ

Позивам све заинтересоване субјекте  које желе да изразе мишљење, да дају примедбе и  предлоге на  Нацрт Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године, да учествују на јавној расправи који ће се одржати дана 20. oктобра 2015. године у Сенти, у Великој сали Градске куће, са почетком од 10,00 до 14,00 часова.

На јавној расправи ће Нацрт Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године у име Скупштине општине  образложити  Изабела Шухајда, руководилац Одсека за заштиту животне средине.

Нацрт Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године заинтересовани могу погледати и преузети са званичног сајта општине Сента : 

 

Нацрт Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године

 

или у канцеларији број 17. Градске куће.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Скупштина општине Сента

Број: 501-33/2015-I

Дана: 25. септембра 2015. године

С е н т а

 

Председница Скупштине општине Сента

 

Анико Ширкова с. р.