ЈАВНA РАСПРАВA О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2015 ГОДИНУ

На основу члана 6. Одлуке о начину спровођења јавне расправе (“Службени лист општине Сента”, бр. 12/09) заменик председника Скупштине општине Сента дана 22. децембра 2014. године

С А З И В А

ЈАВНУ РАСПРАВУ

О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2015 ГОДИНУ


Позивам све заинтересоване субјекте  које желе да изразе мишљење, да дају примедбе и  предлоге на  предлог Одлуке о буџету општине Сента за 2015. годину, да учествују на јавној расправи који ће се одржати дана 29. децембра 2014. године у Сенти, у Великој сали Градске куће, са почетком од 08,00 до 14,00 часова.

На јавној расправи ће предлог Одлуке о буџету општине Сента за 2015. годину у име Скупштине општине  образложити  начелник Одељења за привреду и финансије Марта Фелди.

Предлог Одлуке о буџету општине Сента за 2015. годину заинтересовани могу погледати и преузети са званичног сајта општине Сента

О Д Л У К A О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2015. ГОДИНУ

или у канцеларији број 67. Градске куће.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Скупштина општине Сента

Број: 400-6/2014-I

Дана: 22. децембра 2014. године

С е н т а

 

Заменик председника

Скупштине општине Сента

 

Ласло Бера с. р.