ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УВИД У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА СЕНТА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за ОУ и ДД

Број: 90-39/2014-II

Дана: 27.08.2014.

С  Е  Н  Т  А

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УВИД У

ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

 

            На основу Одлуке Министарке државне управе и локалне самоуправе о расписивању избора за чланове Националних савета националих мањина непосредни избори за националне савете националних мањина биће одржани 26. октобра 2014. године.

На непосредним изборима бирају се национални савети албанске, ашкалијске, бошњачке, бугарске, буњевачке, влашке, грчке, египатске, мађарске, немачке, ромске, румунске, русинске, словачке, словеначке, украјинске и чешке националне мањине.

На изборима путем електорске скупштине за чланове националин савета бирају се чланови  пољске, македонске, црногорске и хрватске национале мањине.

            Право гласа на изборима имају само они припадници националних мањина који су уписани у посебан бирачки списак (ПБС) своје националне мањине. Право уписа у ПБС има сваки припадник националне мањине који је уписан у општи бирачки списак. Упис у ПБС се врши на основу писменог захтева. Захтев за упис се подноси општинским, односно градским управама где подносилац захтева има пребивалиште.

            ПБС се закључује 10. октобра 2014. године у поноћ.

           Позивају се сви бирачи који су поднели захтев за упис у ПБС да провере да ли су уписани у ПБС и да ли су њихови подаци у ПБС-у ажурни.

            Позивају се сви припадници националних мањина који се још нису уписали у ПБС да то учине уколико желе, како би 26. октобра 2014. године могли да бирају чланове свог националног савета.