ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ДЕЛА ПУТНИХ ТРОШКОВА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ДЕЛА ПУТНИХ ТРОШКОВА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ОД 25-ОГ АВГУСТА 2014. ГОДИНЕ У КАНЦЕЛАРИЈИ 31. I СПРАТ, РАДНИМ ДАНОМ ОД 8,00 ДО 15,00 ЧАСОВА.

Уз захтев се прилажу следећа документа:

  1. потврду из школе да су редовни ученици,
  2. фотокопију личне карте или фотокопију личне карте једног од родитеља
  3. фотокопију здравствене књижице.