Обавештење - Потврда о пореклу пољопривредних производа

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Потврда о пореклу пољопривредних производа


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Општинска управа Сента

Одсек за привреду и локални економски развој

Бр: 320-11/2014-IV/03

Дана: 18.06.2014. године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Одсек за привреду и локални економски развој Општинске управе општине Сента на основу Обавештења Начелника Севернобанатског округа бр: 903-320-00002/2014-01 од 02.06.2014. године и Обавештења Фитосанитарне инспекције од 30.05.2014. године обавештава грађане да сви пољопривредни производи које се износе на тржиште морају имати ПОТВРДУ да не потичу са територије захваћене поплавама.

Наведена Потврда се издаје у канцеларији 76. Локалне самоуправе Сента, Главни трг 1. сваког радног дана од 8.00 до 14.00 сати. За издавање потврде потребно је предати:

  • Фотокопију личне карте,
  • Фотокопију Потврде о активном статусу пољопривредног газдинства,
  • Фотокопију сетвеног плана за 2014. годину,

односно треба попунити једну Изјаву.

Додатну информацију можете добити на броју: 655-463.

Тот Мариа Терезиа с.р.

 

ДОКУМЕНТ