ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2027. ГОДИНЕ