ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо грађане да је дошло до промене режима саобраћаја на Државном путу IIА реда број 105 у Сенти, код моста преко реке Тиса. На основу налога Јавног предузећа "Путеви Србије" према пројекту привредно друштво ВОЈПУТ ДОО СУБОТИЦА поставио је техничка средства за успоравање саобраћаја - "лежећи полицајац", поставио је знак забране саобраћаја возила чија укупна маса прелази 20т и знак за ограничење брзине кретања возила. Општина Сента није учествовао у наведеним радовима и на државним путевима нема надлежности.