ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ПЕРИОД 2022 – 2030.