ОБАВЕШТЕЊЕ РОДИТЕЉИМА О ОБАВЕЗИ УПИСА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИ ПРИПРЕМНИ ПРОГРАМ