ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ОПШТИНИ СЕНТА ЗА ПЕРИОД 2022 – 2026.