РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ ИЗВЕШТАЈА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ