ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТИМА ОДЛУКА ВЕЗАНИХ ЗА ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ И НАКНАДЕ ЗА КОР.ЈАВНИХ ДОБАРА