ОДЛУКA о поништавању Одлуке о расписивању јавног огласа