О Б А В Е Ш Т Е Њ Е родитељима деце која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година