Позив за давање коментара на Нацрт Годишњег програма за уређивање грађевинског земљишта за 2021. годину