ОБАВЕШТЕЊЕ

Председник општине Сента обавештава грађане Сенте  о доле наведеним  дешавањима у вези  накнаде за одводњавање:


У електронском писму примљеног од Јавног предузећа „Воде Војводине“ обавештени смо  да  ће размотрити  могућност да у будуће ослобађају од обавезе плаћања  накнаде   за одводњавање власнике оних грађевинских парцела у Сенти,  чије су земљишта  прикључена на градску  канализациону мрежу за отпадне и атмосферске  воде.

У поменутом писму Јавног предузећа  „Воде Војводине“ наведено је да независно од тога да су за календарску 2020. годину већ наметнули обавезу  плаћања накнаде  за  одводњавање за власнике дотичних  грађевинских земљишта,  сагласни су  да  дотични грађани не плате утврђену накнаду  за одводњавање  оних грађевинских парцела која су доказано прикључена на  градску канализациону мрежу за отпадне и атмосферске воде,  већ да плате само онај део  изречене накнаде за одводњавање која је утврђена на  основу права власништва  неграђевинских земљишта, или  на основу права власништва грађевинског земљишта  која није  прикључена  на  градску канализациону мрежу за  отпадне и атмосферске воде. 

У поменутом писму  Јавног предузећа „Воде Војводине“  такође се наводи да ће Јавно предузеће „Воде Војводине“ по службеној дужности изменити  већ  послата решења и брисаће  накнаду за одводњавање  за  грађевинска земљишта која су   прикључена  на   градску канализациону мрежу за отпадне и атмосферске воде, те није неопходно да   власници  дотични  земљишта   посебно  подносе жалбе  против   оних решења са којима   су  изречене   обавезе   плаћања накнаде за одводњавање  за календарску 2020.  годину.

Међутим, желим да скренем  пажњу  грађана на то, да  у писму  Јавног предузећа „Воде Војводине“  налази се и то,  да  се од  плаћања накнаде за одводњавање    ослобађају искључиво власници оних сенћанских грађевинских земљишта,  чије је грађевинско  земљиште прикључено на   градску канализациону мрежу за отпадне и атмосферске воде:  ослобађање  се  искључиво односи   на   предметна грађевинске земљишта, односно, уколико  власник има  друго земљиште, нпр. пољопривредно земљиште или шуму,   или  има такво грађевинско  земљиште,  које  није  прикључено на  градску канализациону мрежу за отпадне и  атмосферске воде,  онда  наравно не  могу бити ослобођени од плаћања накнаде за одводњавање и исту морају  да  плате!

Уколико грађани  у вези  наплате  накнаде за одводњавање  желе  да добију даља обавештења,  треба да се обрате   Валерији Туза,   начелнику  Одељења за комуналне и грађевинске послове Општинске управе лично, или  на  телефону број  024-655-471.

У Сенти, дана 1. јула 2020. г.                                  Председник општине

                                                                                    Рудолф Цегледи