СУЗБИЈАЊЕ ЛАРВИ КОМАРАЦА

Одељење за грађевинске и комуналне послове oбавештава грађане да ће се дана 27.06.2020 године вршити биолошки ларвицидни третман сузбијања комараца из ваздуха уз реку Тису у преподневним часовима.

Врста третмана: Авио третман.

Препарат: VectoBac WG – препарат није опасан за пчеле.