ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ

ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НАЦРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА ТИСЕ

И

ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА ТИСЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУОбавештавамо да ће се Јавна презентација Нацрта просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене на животну средину одржати у среду  5. фебруара 2014. године у Сенти са почетком у 11 часова, у пословној згради органа Општине Сента, Главни трг број 1, први спрат, велика сала.

 

Републичка агенција за просторно планирање

Организациона јединица за територију АП Војводине