Обавештење

Обавештавамо јавност да јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе на животну средину, заказана за 31.01.2014 у 13 часова ОДЛОЖЕНА ЈЕ због немогућности присуствовања обрађивача Плана. О новом термину одржавања презентације бићете благовремено обавештени.

                                                                 Општинска управа Сента

                                                                 Одељење за грађевинске послове