Обавештење

Општинска управа Сента, обавештава потрошаче и заинтересована лица да је Председник општине оформио комисију за преиспитивање исправности рачуна за топлотну енергију и природног гаса за месец децембар 2013. године. Заинтересовани градјани могу да се обрате овој Комисији својим приговорима у периоду од 03 - 14.02.2014. године сваким даном од 9-12 часова у просторијама ЈП „Елгас“ Сента, у Сенти, ул. Пштанска број 8.