Позив за давање коментара на Нацрт Годишњег програма уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину