Ј А В Н А Р А С П Р А В А О Н А Ц Р Т У О Д Л У К E О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗНОСИМА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА