ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини