ОДЛУКA О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ СЕНТА У 2019. ГОДИНИ