ЈАВНA РАСПРАВA О ПРЕДЛОГУ ДЕМОГРАФСКОГ СТРАТЕШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ПЕРИОД 2014-2017

На основу члана 6. става 1. Одлуке о начину спровођења јавне расправе  („Службени лист општине Сента“, бр. 12/2009), Председник Скупштине општине Сента

С А З И В А

ЈАВНУ РАСПРАВУ О ПРЕДЛОГУ ДЕМОГРАФСКОГ СТРАТЕШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ПЕРИОД 2014-2017


Позивам све заинтересоване субјекте који желе да изразе мишљење, да дају примедбе и предлоге на предлог Демографског стратешког акционог плана општине Сента за период 2014-2017., да учествују у јавној расправи која ће се одржати дана 17. и 18. децембра 2013. године у Сенти у Андрушко сали Градске куће од 9,00 до 15,00 часова.

На јавној расправи у име Скупштине Општине Сента ће Драгана Радоњић, члан Опшптинског већа општине Сента, задужена за послове социјалне заштите и Марија Пастор, начелник Општинске управе општине Сента ће образложити Предлог Демографског стратешког акционог плана општине Сента за период 2014-2017.

Предлог Демографског стратешког акционог плана општине Сента за период 2014-2017. заинтересовани могу погледати и преузети са званичног сајта Општине Сента www.zenta-senta.co.rs или у канцеларији број 67. Градске куће.

 

Број: 052-2/2013-I                                                         Председник СО Сента

Дана: 13.12.2013.                                                      Анико Ширкова дипл. правник

 

ДЕМОГРАФСКI СТРАТЕШКI АКЦIОНI ПЛАН ОПШТIНЕ СЕНТА ЗА ПЕРIОД 2014-2017