ЈАВНА РАСПРАВА о предлогу одлуке о буџету општине Сента за 2014. год.