ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2019. ГОДИНУ