Оглас Јавни увид- Нацрт плана детаљне регулације за енергетски објекат за производњу електричне и топлотне енергије ( когенеративно постројење) у делу блока 49 у Сенти.