Пакет пореских одлука Скупштине општине Сента у вези пореза на имовину грађана општине Сента