ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ СЕНТА У 2018. ГОДИНИ