ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА СЕНТЕ