Рани јавни увид План детаљне регулације за блок 8, дела блока 7, и дела блока 9 - Народне баште у Сенти