ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за к.п.бр. 8110/5 и 8110/6 к.о. Сента „ Нео Дисплаyс” д.о.о.Сента Еуген Савојског бр. 6