ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ У ОПШТИНИ СЕНТА ЗА ПЕРИОД 2018 - 2020