ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У ОПШТИНИ СЕНТА ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2025. ГОДИНЕ