Jавнa расправa о изменама и допунама Статута општине Сента