Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ОТПАДА

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ОТПАДА

На основу члана 63.  Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број: 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018), Одсек за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Општинске Управе Општине Сента обавештава заинтересовану јавност да оператер јАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА из Сенте, ул. Илије Бирчанина 2., дана 25.11.2021. године поднео Захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији општине Сента.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Општинској управи Сента, Главни трг бр. 1, канцеларија 17, радним данима од 12 до 14 часова.

Рок за достављање мишљења и предлога је 09.12.2021. године.

Детаљније >>

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта: Измена и допуна урбанистичког пројекта за урбанистичко – архитектонску разраду локације комплекса „ Биоспрингер РС“ Сента к.п.бр. 8075/2 к.о. Сента

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТИМА ОДЛУКЕ ВЕЗАНИХ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА, ЗАШТИТЕ, УНАПРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА ИЗУЗЕВ У ОДРЕЂЕНИМ ОБЛАСТИМА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, РАДИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВА УДРУЖЕЊА ПРЕДАТИХ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, РАДИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА ИЗУЗЕВ У ОДРЕЂЕНИМ ОБЛАСТИМА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА, ЗАШТИТЕ, УНАПРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ КОМПЛЕКСА ОБЈЕКТА ТРГОВИНЕ НА МАЛО НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БР. 2322, 2325 И 2326 К.О. СЕНТА

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Агенција за безбедност саобраћаја је покренула пројекат под називом „Возила за микромобилност“. Возила за микромобилост нуде потенцијал за брзо, чисто и јефтино путовање, што може да смањи оптерећење уличне мреже и система јавног линијског превоза, као и да омогући физичко дистанцирање корисника, што свакако представља велику предност у тренутку када се суочавамо са једним од највећих глобалних изазова – пандемијом вируса COVID 19.

У блиској будућности очекује се интензивни развој и све већа примена различитих врста возила као што су: електрични бицикли, електрични скутери, segway, електрични тротинети и сл. Ова возила су једноставна за употребу, еколошки прихватљива, у одређеним ситуацијама бржа од традиционалног јавног превоза и омогућавају корисницима брз и јефтин превоз, као и потпуну аутономију кретања. Сведоци смо да су све више у свакодневној употреби ова возила.

У оквиру пројекта, осмишљена је Анкета која је намењена крајњим корисницима ових „Возила за микромобилност“, како би од њих добили одговоре о ставовима о коришћењу возила за микромобилност.

Молим Вас да попуните анкету на линку: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezdxnfIhSLwtrI2bWA4e4OE_4AtCe8MsAMZZb8coYvf2n0LQ/viewform

Рок за попуњавање анкете је 7 дана.

Хвала!

Детаљније >>

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е родитељима деце која до почетка школске године имају најмање pet и по, а највише шест и по година и остале старије деце која још нису уписана у школу

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА РАДИ ПОКРИВАЊА ТРОШКОВА ЗАКУПНИНЕ И ДРУГИХ СТАЛНИХ ТРОШКОВА У 2021. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕРАДИ РАДИ ПРУЖАЊА ДНЕВНИХ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕРАДИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Грађани Републике Србије, а на основу члана 47. Закона о одбрани имају право и дужност да извршавају војну, радну и материјалну обавезу и да учествују у цивилној заштити и обучавању за одбрану. Грађани могу бити распоређени и на друге дужности од значаја за одбрану, а према одлуци надлежних органа.

Детаљније >>

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада оператера „FLASH METAL“ доо на локацији у Свети Стеван бр. 52. Торњош, општина Сента, на катастарској парцели број 618/2 и 619 к. о. Торњош

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗНОСИМА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо грађане општине и свакога ко учествује, у транзит  саобраћају, да на обновјеној жељезничкој деоници

Суботица-Сента  се интензитет и брзина саобраћаја убрзава.

Зато молимо вас да необезбеђене жељезничке прелазе

користе са посебном опрежношћу и ПАЖЊОМ.

Возови  САОБРАЋАЈУ.

                                                                           Локална самоуправа

                                                                               Општине  Сента

Детаљније >>

ОДЛУКA O ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА, ЗАШТИТЕ, УНАПРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ПРЕДЛОГ О Д Л У К Е О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА

ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА

ОДЛУКA O ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РАДИ ПРУЖАЊА САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКИХ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНИХ УСЛУГА

ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2020. ГОДИНИ

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА, ЗАШТИТЕ, УНАПРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РАДИ ПРУЖАЊА САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКИХ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНИХ УСЛУГА

План јавних набавки за 2020. годинуусклађен са одредбама Закона о јавним набавкама објављеног у „СлужбеномгласникуРС“ број 91/2019 - измене и допуне број 1

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се грађани општине Сента, да Због прописаних обавезујућих мера од 17.07.2020. године  базен ће бити затворен на неодређено време.

Детаљније >>

ОБАВЕШТЕЊЕ

Председник општине Сента обавештава грађане Сенте  о доле наведеним  дешавањима у вези  накнаде за одводњавање:

Детаљније >>

СУЗБИЈАЊЕ ЛАРВИ КОМАРАЦА

Одељење за грађевинске и комуналне послове oбавештава грађане да ће се дана 27.06.2020 године вршити биолошки ларвицидни третман сузбијања комараца из ваздуха уз реку Тису у преподневним часовима.

Врста третмана: Авио третман.

Препарат: VectoBac WG – препарат није опасан за пчеле.

Детаљније >>

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА, ЗАШТИТЕ, УНАПРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА ИЗУЗЕВ ОДРЕЂЕНИХ ОБЛАСТИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

Набавка услуге стручног надзора на извођењу грађевинских радова на реконструкцији, адаптацији и санацији зграде Дом за старе у Сенти

Сента: Сва домаћинства добиће по пет литара једнопроцентног растовора натријум хипохлорита

Штаб за ванредне ситуације Општине Сента увео је нове мере у складу са наредбама Владе Републике Србије. У плану је дезинфекција градских пијаца, како у центру, тако и на периферији, биће дезинфиковани ограда и клупе дуж обале реке Тисе. На педесет места у граду постављени су дезинфикатори са средствима за дезинфекцију руку. У локалној самоуправи апелују на власнике приватних фирми да и они поставе такве дозаторе како би се спречили ширење инфекције вирусом Корона.

Детаљније >>

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ БИЉНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

(воћарство, виноградарство, ратарство и пластеничка производња)

У случају примене неопходних агротехничких мера, а посебно ради заштите од мраза, током периода забране кретања (17:00-05:00 часова), сваки пољопривредни произвођач (власник или корисник засада или друге пољопривредне површине) је дужан да поднесе захтев за одобрење кретања Управи за заштиту биља путем електронског захтева који је доступан на интернет адреси http://agromere.registar-uzb.rs/, односно на број телефона 064/88-18-449.

 

ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА

(мужа домаћих животиња и радови у пчелињаку)

У случају обављања неопходних послова из области сточарства током периода забране кретања (17:00-05:00 часова), сваки пољопривредни произвођач је дужан да поднесе захтев за одобрење кретања Сектору за пољопривредну инспекцију.

Интернет адреса  за подношење електронског захтева за одобрење кретања за пољопривредне произвођаче из области сточарства је 

http://stocarstvo.registar-uzb.rs/ .

 

Пољопривредни произвођачи са територије општине Сента могу добити помоћ око попуњавања захтева за одобрење кретања на следећим бројевима телефона:

064/872-5349 или 064/847-2872

 

 

 

 

Детаљније >>

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

20.03.2020.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ   Саопштења Министарства

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У случају примене неопходних агротехничких мера, а посебно ради заштите засада од мраза, током периода забране кретања (20:00 – 05:00 часова), сваки пољопривредни произвођач (власник или корисник засада или друге пољопривредне површине) је дужан да поднесе захтев за одобрење кретања Управи за заштиту биља на мејл agromere@registar-uzb.rs, односно на одговарајући број телефона, са приложеног списка, према одсеку односно округу за који се тражи дозвола за кретање. У наведеној пријави потребно је навести име и презиме лица, број личне карте и адресу, које ће се кретати у периоду од 20 до 05 часова, број пољопривредног газдинства, локацију где ће се спроводити агротехничке мере, као и време и дан када ће бити спроведене мере. Дозвола кретања ће важити само за наведени дан у периоду од 20 до 05 часова. Рок за одговор на поднети захтев је до 48 часова.

Број телефона путем којег се може поднети пријава:

064-8-818-449 за Округ: Севернобанатски

ПАЗИМО ЈЕДНИ НА ДРУГЕ!

Детаљније >>

САОПШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

САОПШТЕЊЕ

Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента је на седници дана 12.03.2020. године расправљао је о актуелној ситуацији у вези Корона вируса и формулисао је следећи став:

Штаб позива грађане на одговорно понашање и обраћа им пажњу да изазивање панике није оправдано, али је обазривост неопходна.

Свако треба да схвата озбиљним и да примењује и поштује упутства Министарства здравља која се односе на хигијенске мере (прање руку, дезинфекција итд.).

Грађани општине се могу информисати о епидемији код Института за јавно здравље у Кикинди, сваког дана у времену од 8,00 до 22,00 часова на следећим телефонским бројевима: 0230/421-102, 062/88-33-841 и 062/88-33-877.

У случају јављања симптома становници општине могу да се обрате диспечерској служби сенћанског Дома здравља на број телефона: 024/814-570

Штаб моли грађане да се лично не појављују у Дом здравља, већ да се обрате телефоном и након позива стручни радници Дома здравља ће поступати према упутствима Министарства здравља. 

Циљ и задатак локалне самоуправе у постојећој ситуацији је да сачува здравље грађана и ради тога ће предузети неопходне мере. 

Пре свега моле се грађани, да планиране манифестације са већим бројем учесника у затвореној просторији одложе. 

Поводом настале ситуације грађани треба повећано да обрате пажњу на поштовање личне хигијене. 

У институцијама која спадају у надлежност локалне самоуправе, где се очекује  масовно присуство грађана (вртићи, школе, спортска хала, позориште, канцеларија за пријем странака, пијаца) монтираће се дезинфикатори руку и обезбедиће се средство за дезинфекцију за њихово функционисање.

У складу са прописима донетим од стране Владе Србије и на територији општине Сента је ЗАБРАЊЕНО одржавање манифестација у затвореним просторијама са више од сто учесника или посетилаца. 

Заинтересовани ће благовремено бити обавештени о терминима одржавања отказаних и одложених манифестација. 

Штаб за ванредне ситуације општине Сента ће континуирано пратити ситуацију и предузеће мере из своје надлежност уколико ће се указати потреба. 

Председник Штаба за ванредне ситуације општине Сента

Рудолф Цегледи, дипл. инг. грађ.   

Детаљније >>

Грађевински радови на доградњи топле везе и адаптацији, реконструкцији и санацији зграде бивше касарне у Сенти – Дом за стара лица и пензионере

Предлог листе корисника за доделу помоћи кроз куповину одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском материјалу (мали грант)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА, ЗАШТИТЕ, УНАПРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА

Обновљеној згради сенћанске основне школе потребна нова опрема

СЕНТА: Добро напредују радови на обнови зграде Основне школе „Лајош Турзо" у Сенти, у шта су се уверили обиласком градилишта председник сенћанске општине Рудолф Цегледи и његови сарадници.

Вредност радова је 270 милиона динара и финансирају се из буyета Републике Србије, а припрема и завршни радови из касе локалне самоуправе Сенте, тако да целокупна реконструкција стаје око 300 милиона динара. 

Детаљније >>

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РАДИ ПРУЖАЊА САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКИХ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНИХ УСЛУГА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РАДИ ПРУЖАЊА ДНЕВНИХ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ

ИНФОРМАЦИЈА О НАЧИНУ ПРИЈАВЉИВАЊА НЕКАТЕГОРИСАНИХ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ

ИНФОРМАЦИЈА О НАЧИНУ ПРИЈАВЉИВАЊА НЕКАТЕГОРИСАНИХ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ

Законом о угоститељству  (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019)  прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту да пре отпочињања обављања делатности, на прописан начин поднесе пријаву јединици локалне самоуправе (ЈЛС) на чијој територији се објекат налази.

Некатегорисани угоститељски објекти за смештај су:

 • хостел,
 • преноћиште,
 • коначиште,
 • ботел,
 • хан,
 • конак,
 • етно кућа,
 • салаш,
 • вила,
 • кампиралиште,
 • кампинг одмориште,
 • кампинг стоп и др.;
 • у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај  наутичког туризма;
 • у некатегорисаном објекту за смештај ловног туризма врсте:
  • ловачки дом,
  • ловачка кућа и
  • ловачка колиба.

ЈЛС – Општина Сента на прописан начин води евиденцију угоститеља и угоститељских објеката који пружају услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту.

Дана 21. децембра 2019. године ступио је на снагу Правилник о садржини и начину подношења пријаве за некатегорисани угоститељски објектат за смештај, некатегорисани објекта за смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и о садржини и начину вођења евиденције објеката за смештај (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 90/2019). 

Правилником је прописано да угоститељ који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај подноси пријаву ЈЛС – Општини Сента на чијој територији се објекат налази, која садржи основне податке о угоститељу, угоститељском објекту, као и друге релевантне податке.

Посебно се позивају угоститељи који пружају услуге смештаја у некатегорисаним објектима да испуне своју законску обавезу и поднесу пријаву јединици локалне самоуправе ради евидентирања.

Податке из пријаве угоститељ уноси уредно и тачно. Пријава се подноси посебно за сваки угоститељски објекат за смештај, у писаној форми, на другом трајном носачу записа или електронским путем, са потврдом пријема.

Садржина пријава дата је у Прилогу 1 у форми EXCEL табеле.

ОБАВЕЗА УГОСТИТЕЉА, КОЈИ ПРУЖА УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У НЕКАТЕГОРИСАНОМ УГОСТИТЕЉСКОМ ОБЈЕКТУ, ЈЕ ДА ПОДНЕСЕ ПРИЈАВУ ОПШТИНИ СЕНТА И ПОЧИЊЕ ДАНОМ СТУПАЊА НА СНАГУ ПРАВИЛНИКА.

СКРЕЋЕ СЕ ПАЖЊА да угоститељ који услуге пружа у некатегорисаном угоститељском објекту и који није евидентиран код Општине Сента неће моћи да оствари право на учешће у реализацији шеме доделе ваучера корисницима за 2020. годину.

УГОСТИТЕЉИ МОГУ СА САЈТА МИНИСТАРСТВА ДА ПРЕУЗМУ ПРИЈАВУ - EXCEL ТАБЕЛУ (ПРИЛОГ 1), ДА ЈЕ ПОПУНЕ И НА ПРОПИСАН НАЧИН ДОСТАВЕ ОПШТИНИ СЕНТА.

>> ПРИЛОГ 1 - ПРЕУЗИМАЊЕ <<

 

Детаљније >>

Црвени крст добио нови пословни простор у центру Сенте

СЕНТА: Црвеном крсту Сенте предате су на употребу нове пословне просторије у најужем центру, у Поштанској улици број 1, где су обезбеђени услови за делатност ове хуманитарне организације.

Пословни простор који је обезбедила локална самоуправа свечано је предат у присуству челника сенћанске општине, секретара Црвеног крста Војводине Бошка Митрашиновића, представника Црвеног крста околних потиских општина и сенћанских школа и вредних волонтера ЦК Сенте.

Детаљније >>

Дан мађарске културе у Сенти

СЕНТА: Централна свечаност поводом Дана мађарске културе у Војводини приређена је у Сенти, где су на употребу предате просторије за потребе културе уређене у некадашњем пословном простору који је користила фабрика обуће „Борели“, крај зграде Дома културе.

Детаљније >>

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Грађани Републике Србије, а на основу члана 47. Закона о одбрани имају право и дужност да извршавају војну, радну и материјалну обавезу и да учествују у цивилној заштити и обучавању за одбрану. Грађани могу бити распоређени и на друге дужности од значаја за одбрану, а према одлуци надлежних органа.

Законом о војној радној и материјалној обавези прописано је да војну обавезу у миру, ванредном или ратном стању имају сви грађани који се припремају и оспособљавају за извршење војних дужности и других задатака одбране.

Ступањем на снагу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока, свим лицима старијим од 18 година остаје обавеза увођења у војну евиденцију и обавеза служења у резервном саставу.

На основу Закона о војној, радној и материјалној обавези (члан 15) Министарство одбране Републике Србије позива лица мушког пола рођена 2002. године да испуне своју законску обавезу и уведу се у војну евиденцију.

Обавези увођења у војну евиденцију подлежу и лица мушког пола старијих годишта (рођена од 1990. до 2001. године), која из било којих разлога нису уведена у евиденцију војних обвезника.

Увођење у војну евиденцију по општем позиву може се извршити у надлежном Центру Министарства одбране (ЦМО) за локалну самоуправу или општинској канцеларији ЦМО, а према месту пребивалишта у периоду од 13.01.2020. до 28.02.2020. године по следећем распореду:

у општини Кикинда – сваког радног дана од 09,00 до 13,00 сати

у општини Ада – сваког радног уторка од 09,00 до 13,00 сати

у општини Кањижа – сваког радног дана (сем среде) од 09,00 до 13,00 сати

у општини Нови Кнежевац – сваког радног дана, сем  уторка од 09,00 до 13,00 сати

у општини Сента – сваке радне среде, од 09,00 до 13,00 сати

у општини Чока – сваког радног уторка од 09,00 до 13,00 сати

Лице које се уводи у војну евиденцију треба да покаже личну карту на увид, а уколико је не поседује, држављанство Републике Србије доказује Изводом из матичне књиге рођених или Уверењем о држављанству, а у иностранству важећом путном исправом.

Лица која бораве у иностранству дужна су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Неодазивање општем позиву повлачи одговорност у складу са Законом о војној, радној и материјалној обавези.

 

                                                                                                 Центар Министарства одбране

                                                                                                за локалну самоуправу Кикинда

Детаљније >>

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2022. ГОДИНЕ

ИСТРАЖИВАЊЕ О ПОТРЕБАМА И ПРИОРИТЕТИМА МУШКАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2019. ГОДИНИ

У општини Сента започета је израда локалног акционог плана за родну равноправност. Попуњавањем овог анонимног анкетног листа можете и Ви допринети изради што квалитетнијег акционог плана.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc42EMWqGrq_y9gRk3AkUsTEW6VktNM6KojM1GRYSmc9B6O4Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link

Детаљније >>

ИСТРАЖИВАЊЕ О ПОТРЕБАМА И ПРИОРИТЕТИМА ЖЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2019. ГОДИНИ

У општини Сента започета је израда локалног акционог плана за родну равноправност. Попуњавањем овог анонимног анкетног листа можете и Ви допринети изради што квалитетнијег акционог плана.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN864XiF3wZxwxtQZCydPGSD14-8-3nmSHiYKOki0osdCe2g/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link

Детаљније >>

Ј А В Н А Р А С П Р А В А О Н А Ц Р Т У О Д Л У К E О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗНОСИМА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА

Ј А В Н И П О З И В за доделу помоћи породицама избеглица за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант)

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О РАЗВРСТАВАЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У СВРХУ УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ

Увођење електронске управе у Сенти

СЕНТА: Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић и државни секретар Зоран Касаловић посетили су Сенту где су у разговору са општинским челницима заједнички истакли веома добру сарадњу у два пројекта.

Детаљније >>

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ИЛИ РАСАДНИКА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2019. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2019. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КВАЛИТЕТНИХ ГРЛА ГОВЕДА, ОВАЦА, КОЗА ИЛИ СВИЊА ТОВНИХ РАСА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2019. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ДОДЕЛУ РЕГРЕСА ЗА НАБАВКУ РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ И ИЗВРШЕНE ВЕТЕРИНАРСКE УСЛУГE СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2019. ГОДИНИ

ПРАВИЛНИК О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У 2019. ГОДИНИ

Јавни конкурс за избор чланова радног тела за праћење примене антикорупцијског акционог плана општине Сента за период од 2017. до 2022. године

Празник града Сенте од 5. до 11. септембра: Балонари отварају програм у част Сенћанске битке

СЕНТА: Датум Сенћанске битке 11. септембар 1697. године, када је хришћанска војска под вођством Еугена Савојског нанела тежак пораз војсци Отоманске империје, Сента прославља као празник, а богат празнични програм почиње сутра, 5. септембра, и трајаће до 11.септембра, а већина дешавања биће у Народној башти, код Хале спортова. 

Детаљније >>

Истраживанје здравља становништва Србије, 2019.

У периоду од 5.октобра до 30. децембра 2019. године Републички завод за статистику ће у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије и Министарством здравља Републике Србије спровести, национално Истраживање  здравља становништва Србије 2019.год.

Анкетирање на терену вршиће анкетари, тј. тим од два члана при чему је један члан медицинске струке.

Јавни позив за пријављивање кандидата за анкетаре и мeдицинске раднике/анкетаре за Истраживање здравља становништва Србије 2019. биће објављен 02.09.2019. године на сајту Републичког завода за статистику.

Пријављивање за анкетара и анкетара/медицинског радника врши се искључиво преко сајта Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs  у периоду  02 – 08 септембра 2019. год, где се могу видети и све информације везане за ову анкету.

Детаљније >>

Модернизација е-скупштине

У згради Министарства државне управе и локалне самоуправе дана 22. априла потписан је Уговор о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе са министром Бранком Ружићем. Средства су намењена за унапређење и надоградњу е- скупштинског система и тиме је учињен још један корак ка ефикаснијем и савременијем раду Скупштине општине Сента.

Детаљније >>

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2022. ГОДИНЕ

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА, ЗАШТИТЕ, УНАПРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Скупштина Републике Србије је донела Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављању документације ради реализације изградње магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске којим је утврђен јавни интерес за изградњу овог гасовода.

Према утрђеној траси, гасовод ће проћи кроз катастарску општину Сента односно парцеле које су наведене у прилогу овог обавештења.

На наведеним парцелама „MILENIUM TEAM“ д.о.о. Београд ће у наредном периоду, почев од 15. јула 2019. године изводити истражне радње за потребе изградње гасовода.

Обавештавамо власнике свих парцела на којима ће бити изграђен гасовод, да ће им, у складу са Законом о експропријацији, бити исплаћена одговарајућа правична накнада на основу налаза овлашћених вештака, у поступку који ће бити спроведен пред надлежним органом јединице локалне самопуправе.

>> ПРИЛОГ <<

Детаљније >>

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ЈЕЗИКУ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНE МАЊИНE И ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2019. ГОДИНИ

УСЛОВИ ПРИЈЕМА У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ У СВОЈСТВУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ВОЈНИКА

Место службовања БАЧКА ТОПОЛА

Војна пошта 1419 Бачка Топола  у касарни „Бачка“ ул. Маршала Тита бб, Бачка Топола

Контакт телефон: 024/ 715-287

 

Попуна радних места професионалних војника на одређено време у Војсци Србије путем непосредног пријема (војници на ДСВР) и сталним конкурсом.

 

УСЛОВИ ПРИЈЕМА У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ У СВОЈСТВУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ВОЈНИКА

 

У професионалну војну службу у својству професионалног војника, на одређено време, могу бити примљени држављани Републике Србије, који испуњавају следеће услове:

Општи услови:

1) да су пунолетни;

2) да су здравствено и психофизички способни за службу у Војсци Србије;

3) да имају прописано образовање;

4) да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);

5) да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;

6) да нису старији од 30 година;

7) да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;

8) да су одслужили војни рок са оружјем;

9) да задовољавају минимално прописане вредности критеријума психолошке процене за пријем у професионалну војну службу;

10) да задовољавају минимално прописане вредности критеријума провере физичке способности за пријем у професионалну војну службу.

 

 

 ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Образац пријаве за попуну радних места професионалних војника кандидат добија, попуњава и подноси у ВП 1419 Бачка Топола или у ВП где је на одслужењу  ДСВР.

 

Кандидати који су се пријавили за попуну радних места професионалних војника,  би  у року од 15 дана од дана пријављивања, морали да приложе:

1) извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника - уколико није на новом обрасцу не старији од 6 месеци);

2) уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника - не старије од 6 месеци);

3) потврду државног органа да кандидату није раније престајао радни однос, у државном органу, због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);

4) уверење Центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са оружјем (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника);

5) копију возачке дозволе (фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника - за лица која конкуришу за саобраћајну службу);

6) копију дипломе о стеченом образовању (фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника).

Детаљније >>

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала

САОПШТЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СЕНТА И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА

На основу извештаја Службе за обезбеђење и на основу прегледа снимка са видео надзора, ове среде, неколико сенћанских грађана, који себе сматрају шампионима демократије  неовлашћено су ушли у више просторија Градске куће, истичући своја политичка гледишта, повређујући лична права и понашајући се недостојно.

Тиме нису положили жртву на олтару демократије већ на олтару анархије. Пословник Скупштине општине, управни поступак и иницијативе грађана имају своја правила.То Сенћани знају и наши одборници су до сада ова правила поштовали. Одборници имају право на имунитет, који се односи на њихово мишљење, а које износе на седницама Скупштине, што им ни у ком случају  не даје право на самовољу.

Горе наведена лица нису узела у обзир поступак пријема странака и прописе који се односе на коришћење Свечане сале, неосновано су оптуживали и повређивали лична права других и направили снимке камером.

Изражавање мишљења има своје место и време. Овакво понашање наших суграђана се десило у интересу краткорочних политичких циљева чиме су ометали грађане у обављању послова, као и рад запослених у општинској управи. Место и време њихових поступака није у складу са правилима, што је свакако прекршај.

Основа демократије је да се донета правила поштују, а измене тих правила имају своје начине, што свакако није ширење анархије.

Просторије Градске куће су доступне свима, уколико се благовремено и по правилу пријаве. Свако може да изнесе своје примедбе надлежним органима, али убудуће ако ће неко са политичким циљем нерегуларно наступати, иницираћемо покретање службеног поступка у интересу заштите заједнице.

Општинска управа и стручна служба СО Сента и даље ће подржавати демократски облик остваривања индивидуалних и заједничких интереса и дистанцирати се од непредвидивих самовољних радњи.

 

                                                                                              Начелник Општинске управе  с.р

Сента, 17.5. 2019.                                                                Секретар Скупштине општине с.р.

Детаљније >>

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА ИЗУЗЕВ ОДРЕЂЕНИХ ОБЛАСТИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2022. ГОДИНЕ

АПВ: Општа болница у Сенти добила нови ЦТ апарат - НОВИ САД: У Аутономној покрајини Војводини све опште болнице опремљене су новим ЦТ апаратима.

С обзиром на то да је просек старости затечених ЦТ апарата био око 15 година и да више нису могли да подмире потребе прецизне дијагностике, Покрајинска влада испунила је дато обећање да све болнице имају функционалне ЦТ апарате.

После Сремске Митровице, Сомбора, Суботице, Кикинде, Вршца и Врбаса, и општа болница у Сенти добила је нови ЦТ апарат.

Детаљније >>

ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РАДИ РАДИ ПРУЖАЊА САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКИХ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНИХ УСЛУГА

Јавни увид - нацрт измена и допуна просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске и гарница Мађарске

Тридесетак послодаваца понудило радна места у Сенти

СЕНТА:  Сајам запошљавања одржан је 15. пут у Сенти у организацији Националне службе за запошљавање и Општине Сента. Око 200 слободних радних места исказао је 31 послодавац, а шансу да нађе запослење потражило је око 700 незапослених са евиденције НСЗ. Суочили су се очи у очи они који траже посао и потенцијални послодавци.

Детаљније >>

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РАДИ ПРУЖАЊА САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКИХ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНИХ УСЛУГА

НИС изводи геофизичка испитивања у општинама Ада и Сента

У склопу истраживања нафте и гаса према пројекту „3Д Ада“ НИС обавља геофизичка испитивања на територији општина Ада и Сента. Планирано је да истраживања на површини од око 150 километара која се реализују на територији ових општина трају оквирно до половине јуна ове године.

У току је информисање власника и корисника парцела о планираним истраживањима, а радови се спроводе искључиво на парцелама чији су власници дали сагласност и потписали документ који омогућава пролазак кроз посед.

Детаљније >>

ОДЛУКA о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом једнократне помоћи у грађевинском материјалу

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Због ремонтних радова на високонапонској опреми доћи ће до прекида у снабдевању електричном енергијом на целој територији Електродистрибуције Суботица Погона Сента дана 04.04.2019. (четвртак) између 09:30 и 12:30 часова.

Без напајања електричном енергијом остају:

 Део територије општине Сента: Сента, Горњи Брег, Богараш, Оромпарт и Адахатар;

 Део територије општине Ада: Ада, Мол, Стеријино, Оборњача и 7. Јули;

 Део територије општине Чока: Чока, Падеј, Остојићево, Јазово, Црна Бара и Банатски Моноштор.

Унапред се захваљујемо на стрпљењу и разумевању потрошача!

Електродистрибуција Суботица

                                                                   Погон Сента

      Диспечерска служба

 

Детаљније >>

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА, ЗАШТИТЕ, УНАПРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ

Gimnazijalci iz Sente među pobednicima „Regionalnog app izazova“

Kompanije Telekom Srbija, m:tel Crna Gora i m:tel BiH organizovale su u Podgorici finale konkursa za izradu aplikacija za mobilne uređaje - „Regionalni app izazov“, namenjenog talentovanim srednjoškolcima. Među mnogobrojnim kvalitetnim aplikacijama kao najbolje izdvojile su se aplikacije “Collector“ tima iz Gimnazije „Bolyai“ iz Sente, „Zvučna radionica“ tima iz Gimnazije Banja Luka i aplikacija „Đee Bus“ tima iz srednje Elektrotehničke škole „Vaso Aligrudić“ iz Podgorice, koje kao glavnu nagradu dobijaju put u Berlin na jednu od vodećih međunarodnih IoT konferencija. Specijalna nagrada za inovativnost „Snaga inovacije - Igor Osmokrović“, u vidu smart telefona poslednje generacije, dodeljena je timu iz Gimnazije „Svetozar Marković“ iz Niša, za aplikaciju „virSpeak“.

Детаљније >>

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ РАЗВИЈАЉАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА

ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ВОДНОГ САОБРАЋАЈА

Успех ђака гимназије „Бољаи” на регионалном конкурсу

СЕНТА: Апликација за мобилне уређаје тима средњошколаца Гимназије за талентоване ученике „Бољаи” у Сенти нашла се међу три победничке, заједно са радовима вршњака из Бања Луке и Подгорице у финалу конкурса компанија „Телеком Србија”, „м:тел Црна Гора” и „м:тел БиХ” за израду апликација за мобилне уређаје „Регионални апп изазов”.

Детаљније >>

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ РАЗВИЈАЊА ПОЉОПРИВЕДЕ

Набавка радова за реализацију Идејног пројекта светлосне сигнализације на пешачком прелазу на државном путу IIA реда бр. 105 у Торњошу

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Грађани Републике Србије, а на основу члана 47. Закона о одбрани имају право и дужност да извршавају војну, радну и материјалну обавезу и да учествују у цивилној заштити и обучавању за одбрану. Грађани могу бити распоређени и на друге дужности од значаја за одбрану, а према одлуци надлежних органа.

Детаљније >>

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕРАДИ ПРУЖАЊА САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКИХ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНИХ УСЛУГА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РАДИ ПРУЖАЊА ДНЕВНИХ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ ВОДНОГ САОБРАЋАЈА РАДИ ОБАВЉАЊА ПРЕВОЗА СКЕЛОМ ПРЕКО РЕКЕ ТИСА

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу помоћи породицама избеглица, за куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми

Обавештење

Обавештавамо грађане Сенте да током Божићног вашара, од дана 20.12.2018 године од 07:00 часова до 24.12.2018 године до 07:00 часова, биће затворен саобраћај: На западном делу Главног трга (испред Градске куће), од раскрснице са Поштанском улицом до раскрснице са Главном улицом.

Детаљније >>

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА пријава удружења која остварују програме и пројекте од јавног интереса за општину Сента ради покривања трошкова закупнине и других сталних трошкова

Обавештење од јавног значаја

Обавештавају се поштовани грађани да због извођења радова на мосту преко реке Тисе у Сенти до средине децембра 2018 године саобраћај ће се одвијати у једном смеру наизменично. Захваљујемо на разумевање грађана.                                                                                                                                                          

Детаљније >>

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистички пројекат урбанистичко архитектонске разраде локације парцеле бр. 21123 к.о. Сента за изградњу комплекса фарме свиња у Сенти

Оглас Јавни увид- Нацрт плана детаљне регулације за енергетски објекат за производњу електричне и топлотне енергије ( когенеративно постројење) у делу блока 49 у Сенти.

Возови се враћају у војвођанску равницу

Чока, Кањижа, Сента, Кикинда и Суботица издвојиле су новац из буџета да би, на иницијативу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обновиле возну линију од Суботица до Кикинде, која је до пре неколико година била пред гашењем.

Детаљније >>

Сента прославила дан града и 321.годишњицу Сенћанске битке

СЕНТА: Поводом празника града Сенте и 321. годишњице Сенћанске битке одржана је свечана седница Скупштине општине Сента, која је отпочела интонирањем српске и мађарске химне у изведби Мешовитог хора СКЦ “Стеван Сремац” под управом Конге Лошонц и Градског камерног хора “Цор Јесу” под вођством Реке Миклош.

Детаљније >>

Празник Града Сенте 2018

4. септембар, уторак, 18.00 ч: Дом стваралаштва
КОНЦЕРТНО ВЕЧЕ ЗА КРАЈ ЛЕТА
Концерт пијанисте Иштвана Секеља, наставника мадридске Музичке академије „Катарина Гурска”. На програму су дела Листа, Шопена, Равела и Дебисија.

Организатори: Завод за мађарску културу Војводине, Културно-образовни центар „Турзо Лајош” и Oсновна музичка школа „Стеван Мокрањац”.

5. септембар, среда, 18.00 ч: Дом стваралаштва
СЕНТА КРАЉА МАТИЈЕ
Свечано отварање изложбе остварења која су приспела на конкурс „Сента краља Матије”. У оквиру изложбе биће приређено свечано отварање изложбе радова приспелих на фото-конкурс Светлост - Сенка - Боја! Изложбу ће отворити председник општине Рудолф Цегледи.

Локална самоуправа града Сенте, Културно-образовни центар „Турзо Лајош” и сенћански Историјски архив поводом 575-годишњице рођења Матије Корвина и 560-годишњице његовог избора за краља расписали су мултидисциплинарни конкурс намењен забавиштарцима, ученицима основних и средњих школа, као и одраслима. Победници конкурса биће награђени вредним књижним наградама

6. септембар, четвртак, 20.00 часова: Вашариште
XV МЕЂУНАРОДНИ БАЛОНАРСКИ СУСРЕТ
Night Glow Show, балонарска илуминација: атрактивни, на основу музике аранжирани шоу-програм.

7. - 8. септембар, петак-субота: Главни трг
ВАШАРСКА ВРЕВА, ВИНСКА УЛИЦА И УЛИЦА РУКОТВОРИНА

7. септембар, петак, 16.00: Главни трг (велика позорница)
ФОРМАЦИЈСКА ПЛЕСНА ПАРАДА ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА
Атрактивни гала-програм сенћанске Плесне групе „Merkur-Midnight”. У оквиру програма наступиће Дечја плесна група Основне школе „Турзо Лајош”.

7. септембар, петак, 17.00 ч: Главни трг (велика позорница)
КАВАЛКАДА МАЖОРЕТКИЊА
Атрактивни дефиле и гала-програм сенћанског Плесног клуба „Flamenco” уз учешће Сенћанског дувачког оркестра.

7. септембар, петак, 18.00 ч: Главни трг (велика позорница)
ПЛЕСНА ПРОМENADA ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА
Атрактивни гала-програм Студија „M Dance”.

7. септембар, петак, 18.00 часова: Вашариште
XV МЕЂУНАРОДНИ БАЛОНАРСКИ СУСРЕТ
Летење везаним балонима са сенћанског вашаришта.

7. септембар, петак, 19.00 ч: Српски културни центар „Стеван Сремац” 
КЊИЖЕВНИ СУСРЕТИ
Гост вечери је књижевник Дејан Атанацковић и универзитетски професор др Михајло Пантић.

7. септембар, петак, 21.00 ч: Главни трг (велика позорница)
ВЕЛИКИ КОНЦЕРТ ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА
Наступ ансамбла „Фрајле”.

7. септембар, петак, 23.00 ч: Главни трг (велика позорница)
РОК-КОНЦЕРТ ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА
Програм ансамбла „Afterburn”.

8. септембар, субота, 00.30 ч: Главни трг (велика позорница)
РОК-КОНЦЕРТ ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА
Програм ансамбла „Sin Seekas”.


Поздрав празнику


8. септембар, субота, 9.00 ч: Градска кућа (Свечана сала)
ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ
Свечани пријем лауреата Вукове награде из основних и средњих школа. Поздравну беседу казиваће председник општине Рудолф Цегледи. У уметничком делу програмa наступиће Хор сенћанске гимназије.

8. септембар, субота, 9.00 ч: Народна башта (тениско игралиште)
XXXI СУСРЕТ СЕНЋАНСКИХ И ХОДМЕЗЕВАШАРХЕЉСКИХ ТЕНИСЕРА

8. септембар, субота, 10.00 ч: Народна башта
„Спортом против дроге”
ПОКРАЈИНСКИ ШАМПИОНАТ У ОРИЈЕНТИРИНГУ
Организатор такмичења је сенћански Независни полицијски синдикат.

8. септембар, субота, 10.00 ч: Главни трг (фонтана)
ПОТРАГА ЗА БЛАГОМ ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА
Забавно, игричаво надметање у организацији Сенћанске омладинске организације, које се одвија на различитим локалитетима, а које је намењено младима у узрасту од 15 до 30 година.

8. сепштембар, субота, 17.00 ч: Градски музеј
Отварање изложбе
ЖИВОТНИ ПРОСТОРИ МАТИЈЕ ХУЊАДИЈА
Изложба приказује ренесансног владара - градитеља. Матија се пред нама редовито јавља као ратнички владар: водио је ратне походе Мађарске Краљевине на све стране света, а и преко тога, но нарочито га је ангажовало ширење ка западним областима. Саобразно томе подигнуте су и главна краљевска резиденција, а и оне споредне, те вреднован њихов значај. 

Шеснаест паноа представља зграде од Брашова до Братиславе у којима је краљ Матија живео, које је често посећивао, изразито волео, или оне међу чије зидове никада није залазио, али је имао везе са њиховом изградњом, или су пак градитељи из поштовања на њих постављали његов грб. Завршна слика и текстуални прилог представља место на којем је сахрањена породица Хуњади.

Изложба под називом „Животни простори Матије Хуњадија” ће у Меморијалној години краља Матије у више насеобина Карпатског базена оживети дух и епоху великог краља.

Изложба је припремљена по овлашћењу Друштва „Амарилис”, а њена композиција везује се уз име историчара Раду Лупескуа, доцента Мађарког универзитета Трансилваније „Sapientia”. 

КРАЉ МАТИЈА У СЕНТИ
Свечана промоција заједничке публикације завичајног историчара Ласла Тарија и историчара др Тибора Алмашија, универзитестког професора и руководиоца катедре.

8. септембар, субота, 16.00 ч: Главни трг (велика позорница)
ПРОМОЦИЈА СЕНЋАНСКИХ УМЕТНИЧКИХ ГРУПА ПОСВЕЋЕНИХ ОЧУВАЊУ НАРОДНИХ ТРАДИЦИЈА ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА
У програму ће наступити Дечја група „Ispiláng” сенћанског Културно-образовног центра „Турзо Лајош”, чланови Удружења за помоћ и заштиту лица са посебним потребама „Рука у руци”, фолклорна група Српског културног центра „Стеван Сремац”, етномузичко струковно одељење Културно-образовног центра „Турзо Лајош”, Женски хор и Тамбурашки оркестар торњошког Културно-уметничког друштва „Ady Endre”, торњошке фолклорно-плесне групе „Csiribiri” и „Szarkaláb”, Мешовити хор Мађарског културно-уметничког друштва „Tópart”, Женски хор „Búzavirág” и Цитерашки оркестар из Богараша, богарашка дечја група „Kis Piros Pipacsok”, плесна група торњошког Удружења „Романо Дром”, Женски хор „Bazsarózsa” и Тамбурашки оркестар „Јóbarátok”, Женски хор „Pöndöly”, Мешовити хор Мађарског културно-уметничког друштва „Délibáb”, те Мешовити хор горњебрешког Клуба пријатеља народних песама и тамбурашки оркестар „Sarkantyú”.

8. септембар, субота, 18.00 часова: Народна башта
XV МЕЂУНАРОДНИ БАЛОНАРСКИ СУСРЕТ
Променадно летење балонима.

8. септембар, субота, 19.30 часова: Градска хала спортова
Праизведба Сенћанског мађарског камерног позоришта у копродукционом партнерству са Петефијевим позориштем из Шопрона
РОК-ОПЕРА ЗА ДАН ГРАДА
Свечана праизведба рок-опере „Сента, 1697.”

8. септембар, субота, 22.30 ч: Обала Тисе
ВАТРОМЕТ

8. септембар, субота, 22.45 ч: Главни трг - Шеталиште Тисиног цвета
БАКЉАДА СЕНЋАНСКИХ МОТОЦИКЛИСТА

8. септембар, субота, 23.00 ч: Главни трг (велика позорница)
РОК-КОНЦЕРТ ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА
Програм ансамбла „Paddy and the Rats”.

9. септембар, недеља, 00.30 ч: Главни трг (велика позорница)
AS FM PARTY
Празнични програм DJ Groover-a.

9. септембар, недеља, 10.00 ч: Народна башта
МЕЂУНАРОДНО СТРЕЛИЧАРСКО НАДМЕТАЊЕ 2Д
Главни организатор сусрета је сенћански Стреличарски клуб „Arcus”.

9. септембар, недеља, 10.00 ч: Спомен-школа
ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

9. септембар, недеља, 9.30 ч: Дом културе (камерна сала)
ОБОЈЕНЕ ПРИЧЕ
Програм за децу у узрасту до 3 године у изведби Дечјег позоришта из Суботице.

9. септембар, недеља, 10.30 ч: Дом културе (камерна сала)
Представа Сенћанског мађарског камерног позоришта
ПАЖ ЈАНЧИКА
(Бајковити монолог о позоришту за децу у узрасту од 4-11 година)

„Шта је позориште? У чему се разликује од осталих сценских приредби? Зашто није позориште атракција? Зато што је код атракције кључна реч ,МОЖДА’. Можда ће пасти жонглерова палица! Кључна реч позоришта је ,КАО’. Правимо се као да је то стварност. Током бајке трудим се да деци пренесем такве основне појмове са којим ћу обогатити њихова искуства, са којима ће лакше постати такви гледаоци позоришта који га схватају и воле.” 

Глуми: Ђерђ Вираг.

9. септембар, недеља, 12.00 ч: Дом културе (камерна сала)
ШТА ЛИ ЈАЈЕ ДАЈЕ?
Представа за децу на српском језику у изведби Дечјег позоришта из Суботице.

9. септембар, недеља, 13.00 ч: Дом културе (камерна сала)
РУЖНО ПАЧЕ
Представа за децу у извођењу сенћанске луткарске групе „Dárika”.

9. септембар, недеља, 16.00 ч: Дечји кутак (Главни трг бр. 1)
ПРОГРАМ ЗА ДЕЦУ
Рукотворилачка занимања: бојење лица, кловн који обликује балоне, еколошко надметање, аутентична дрвена вртешка, гегалица за бебе.

9. септембар, недеља, 18.00 ч: Дом културе (позоришна сала)
КОНЦЕРТ ЗА ДЕЦУ
Концерт ансамбла „Tompéti és Barátai”.

9. септембар, недеља, 19.30 ч: Градска кућа (Свечана сала)
ВЕЧЕ ХОРСКЕ МУЗИКЕ
Наступају Мешовити хор Српског културног центра „Стеван Сремац” из Сенте, Хор „Нови Миленијум” из Темишвара, Хор „Musica Viva” из Бачког Петровца и сенћански Градски камерни хор „Cor Jesu”.

10. септембар, понедељак, 17.00 ч: Црква Светог архангела Михаила
ПАРАСТОС
Храмовна служба уприличена поводом 321. годишњице Сенћанске битке.

11. септембар, уторак, 8.30 ч: Главни трг (Музички павиљон)
ПРАЗНИЧНИ КОНЦЕРТ СЕНЋАНСКОГ ДУВАЧКОГ ОРКЕСТРА
Диригент: Тибор Маша.

11. септембар, уторак, 10.00 ч: Градска кућа (Свечана сала)
СВЕЧАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА
Свечана додела најпрестижнијих одличја града. Свечану седницу Скупштине општине ће отворити и њоме руководити председница Скупштине општине Татјана Бало. Свечану беседу одржаће председник општине Рудолф Цегледи. У уметничком делу програма наступиће Мешовити хор Српског културног центра „Стеван Сремац” под управом Кинге Лошонц и Градски камерни хор „Cor Jesu” под управом Реке Миклош. Почасну стражу држаће чланови Друштва за неговање средњевековних традиција „Свети Лонгин”.

11. септембар, уторак, 12.00 ч: Спомен-обележје на обали реке Тисе
ОГЛАШАВАЊЕ СПОМЕН-ЗВОНА И КОМЕМОРАТИВНА СВЕЧАНОСТ

11. септембар, уторак, 17.00 ч: Меморијална миленаријумска црква свете Мале Терезе
TE DEUM
Празнична миса-благодарница приређена поводом 321. годишњице Сенћанске битке.


Истакнути покровитељи низа празничних манифестација:
Влада Мађарске, Државни секретаријат за националну политику Председништва Мађарске, Фондација „Габор Бетхлен”, Локална самоуправа Будавара, Локална самоуправа града Сенте, Мађарски национални савет, Japan Tobacco International а.д. Сента, ОТП Банка Србија, РТВ „Панон”.

Детаљније >>

Saopštenje o zatvaranju puteva i ograničenju saobraćaja povodom Dana opštine

Lokalna samouprava  opštine  Senta obaveštava  stanovništvo,  da  će  tokom   manifestacije povodom Dana  opštine  određene  ulice i delovi  ulica biti  zatvoreni   na  duže ili kraće vreme za promet  motornih vozila. 

Gradski park   se  dana  07.09.2018. godine (petak) od  6.00 časova  do  09.09.2018. godine  (nedelja) do 6.00 časova   smatra  mestu  održavanja manifestacije.

Zatvoriće se za saobraćaj zapadni  deo Glavnog trga,  ispred Gradske  kuće, od ulice Poštanske do   Glavne  ulice  dana  07.09.2018. godine (petak) od 6.00 časova  do  09.09.2018. godine (nedelja) do  6.00 časova,

odnosno

istočni deo   Glavnog trga, od  ulice Stevana  Sremca  do   ulice  Jovana  Đorđevića dana  07.09.2018. godine (petak) od 6.00 časova  do  08.09.2018. godine  (subota) do  6.00 časova.

Takođe  će  se  zatvarati   putevi   na sledećim mestima:

Ulica  Stevana Sremca  od  ulice  Vuka Karadžića do  Poštanske ulice i Ađanska ulica  od ulice Jesenje do  Glavnog trga  dana  07.09.2018. godine  (petak) između  17.00 i  19.00 časova. 

Deo  Glavnog trga  od  Poštanske  ulice  do kraja  ulice  Stevana Sremca   dana  08.09.2018. godine (subota) između 20.00 do  23.00 časova. 

Ulica  Vuka Karadžića od  ulice Jovana Đorđevića  do Lađarske  ulice dana  08.09.2018. godine  (subota) između  20.00 i  23.00 časova. 

Ađanska ulica  od  ulice Jesenje  do Glavnog  trga  dana  08.09.2018. godine (subota) od  20.00 časova  do  23.00 časova. 

Kej Tisinog cveta  od  ulice Zlatne grede do ulice Dositeja Obradovića dana  08.09.2018. godine  (subota) od  20.00 časova  do 23.00 časova.

Glavni trg od   ulice Narodne bašte i ulica  Jovana Đorđevića  dana  08.09.2018. godine  (subota) između 20.00 časova i  23.00 časova. 

Dana  8. septembra  2018. godine  od 19.30 časova  će  se   prikazati  u senćanskoj Sportskoj hali rok opera pod  nazivom Senta, 1697.  Pozivamo pažnju građanima,  da se može očekivati  ogromna zainteresovanost   i zbog očekivane mase da kreću  na  vreme  od  kuće  na  manifestaciju.

Za vreme trajanja rok opere ispred Sportske hale  i  u blizini objekta  se  ne  može parkirati, a na  putu   od  železničkog  podvožnjaka prema  Sportskoj hali   motornim vozilima  mogu saobraćati samo oni  koji idu u Mali rit  ili u Panu. 

Građani ako mogu, neka dođu pešice u Sportsku halu,  a  oni   koji nemaju  mogućnosti za to, mogu parkiratu u ulici Predgradski venac i u okolini fudbalskog stadiona. 

Lokalna  samouprava opštine Senta  računa  sa razumevanjem građana,  i izvinjava se  zbog eventualnih  neugodnosti,  ali   ove mere su neophodne  zbog  bezbednosti   onih koji dolaze na   rok operu, odnosno zbog  toga,  da  se  izbegnu eventualne saobraćajne  gužve. 

Детаљније >>

Анкета о структури пољопривредних газдинстава

Од 1. октобра до 30. новембра ове године Републички завод за статистику
спровешће Анкету о структури пољопривредних газдинстава.

На територији Републике Србије Анкета ће се спровести у 120.000
пољопривредних газдинстава, за теренски рад у Анкети биће ангажовано 536
анкетара.

За спровођење Анкете у  362 пољопривредна газдинства на територији
општине Сента биће ангажована 2  анкетара.

Јавни позив за пријаву кандидата за учествовање у Анкети биће расписан
15. августа 2018. године у средствима јавног информисања и на сајту
РЗС-а. Пријављивање заинтересованих кандидата вршиће се искључиво путем
веб апликације на веб-сајту:

 

http://popispoljoprivrede.stat.rs/popis/spg/

 

Допис Републичког завода за статистику

Детаљније >>

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈА ОСТВАРУЈУ ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА РАДИ ПОКРИВАЊА ТРОШКОВА ЗАКУПНИНЕ И ДРУГИХ СТАЛНИ ТРОШКОВА У 2018. ГОДИНИ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања

ФЕСТИВАЛ ЦЕВТАЊА ТИСЕ

Програм:

15.06.2018 - Петак:

18:30 – Вински трг и изложба рукотворине

19:30 – Сенћански Дувачки Оркестар

20:00 -  Изложба на отвореном - изложба ученика Гимназије за талентоване ученике "Бољаи"

20:15 – Сзерда Áрпáд WеднесдаY Пројецт концерт

21:15 – Фласхпоинт концерт

23:00 - Дј

 

16.06.2018 Субота:

09:00 – Ретро риболов (Ласло Баричек 063/1140759)

11:00 – „Тисин цвет” Регата – међ.кајакашко такмичење

18:00 – Вински трг и изложба рукотворине

19:00 – Сзерда Áрпáд WеднесдаY Пројецт концерт

20:15 – Тхе Цхимнеy Схиттерс концерт

21:45 – Регата са бакљама

22:00 – Тхе Бестбеат концерт – Тхе Беатлес Трибуте Банд

24:00 – Дј

 

17.06.2018 Недеља

18:00 – Вински трг и изложба рукотворине

19:30 – 21:30 – ИНКЕ & тхе ТРАИЛЕР концерт

Детаљније >>

Обавештење

Обавештење

Обавештавамо грађане Сенте да током Фестивала Цветања Тисе, од дана 14.06.2018. године од 07:00 часова до 18.06.2017. године до 14:00 часова, биће затворен саобраћај:

- у улице Лађарске и

- део кеја Тисин Цвет (од раскрснице са улицом Јована Ђорђевића до раскрснице са улицом Доситеља Обрадовића

Детаљније >>

ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА у области очувања, заштите, унапређења и развоја културе и уметности националних заједница

Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице “Нова топлана”и пратећих инфраструктурних инсталација са челичним гасоводом и мерно-регулационом станицом (МРС) у Сенти по систему “кључ у руке”

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА програма и пројеката субјеката у култури у области очувања, заштите, унапређења и развоја културе и уметности националних заједница

ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА у свим областима изузев туризма, развијања пољопривреде, развијања предузетништва, противпожарне заштите, водног саобраћаја - обављања превоза скелом преко реке Тисe, здравствене заштите, со

ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА у области социјалне заштите ради пружања саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА програма и пројеката удружења у области социјалне заштите ради пружања саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА програма и пројеката удружења у свим областима изузев туризма, развијања пољопривреде, развијања предузетништва, противпожарне заштите, водног саобраћаја - обављања превоза скелом преко реке Тисe, здравствене заштите, соц

К О Н К У Р С за суфинансирање пројеката из области јавног информисања на језику мађарске националнe мањинe и особа са инвалидитетом у 2018. години

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА ИЗУЗЕВ У ОБЛАСТИ: ТУРИЗМА, РАЗВИЈАЊА ПОЉОПРИВЕДЕ, РАЗВИЈАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА, ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ, ВОДНОГ САОБРАЋАЈА – ОБАВЉАЊА ПРЕВОЗА СКЕ

ЈАВНИ КОНКУРСЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИОЧУВАЊА, ЗАШТИТЕ, УНАПРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РАДИ ПРУЖАЊА САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКИХ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНИХ УСЛУГА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РАДИ ПРУЖАЊА ДНЕВНИХ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВЕДЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ВОДНОГ САОБРАЋАЈА – ОБАВЉАЊА ПРЕВОЗА СКЕЛОМ ПРЕКО РЕКЕ ТИСА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Грађани Републике Србије, а на основу члана 47. Закона о одбрани имају право и дужност да извршавају војну, радну и материјалну обавезу и да учествују у цивилној заштити и обучавању за одбрану. Грађани могу бити распоређени и на друге дужности од значаја за одбрану, а према одлуци надлежних органа.

Законом о војној радној и материјалној обавези прописано је да војну обавезу у миру, ванредном или ратном стању имају сви грађани који се припремају и оспособљавају за извршење војних дужности и других задатака одбране.

Ступањем на снагу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока, свим лицима старијим од 18 година остаје обавеза увођења у војну евиденцију и обавеза служења у резервном саставу.

На основу Закона о војној, радној и материјалној обавези (члан 15) Министарство одбране Републике Србије позива лица мушког пола рођена 2000. године да испуне своју законску обавезу и уведу се у војну евиденцију.

Обавези увођења у војну евиденцију подлежу и лица мушког пола старијих годишта (рођена од 1988. до 1999. године), која из било којих разлога нису уведена у евиденцију војних обвезника.

Увођење у војну евиденцију по општем позиву може се извршити у надлежном Центру Министарства одбране (ЦМО) за локалну самоуправу или општинској канцеларији ЦМО, а према месту пребивалишта у периоду од 16.01.2018. до 28.02.2018. године по следећем распореду:

у општини Кикинда – сваког радног дана од 09,00 до 13,00 сати

у општини Ада – сваког радног уторка од 09,00 до 13,00 сати

у општини Кањижа – сваке радне среде од 09,00 до 13,00 сати

у општини Нови Кнежевац – сваког радног дана, сем  уторка и среде од 09,00 до 13,00 сати

у општини Сента – сваког радног дана, сем уторка од 09,00 до 13,00 сати

у општини Чока – сваког радног уторка од 09,00 до 13,00 сати

 

Лице које се уводи у војну евиденцију треба да покаже личну карту на увид, а уколико је не поседује, држављанство Републике Србије доказује Изводом из матичне књиге рођених или Уверењем о држављанству, а у иностранству важећом путном исправом.

Лица која бораве у иностранству дужна су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Неодазивање општем позиву повлачи одговорност у складу са Законом о војној, радној и материјалној обавези.

 

 

                                                                                                 Центар Министарства одбране

                                                                                                за локалну самоуправу Кикинда

Детаљније >>

ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У ОПШТИНИ СЕНТА ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2025. ГОДИНЕ

ООГЛАС РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ И ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ (КОГЕНЕРАТИВНО ПОСТРОЈЕЊЕ) У ДЕЛУ БЛОКА 49 У СЕНТИ

ИСПРАВКУ КОНКУРСА за доделу стипендија студентима са пребивалиштем на територији Општине Сента за школску 2017/2018. godinu

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА СЕНТА

ОПШТИНСКА УПРАВАОПШТИНЕ СЕНТА

Одељење за општу управу и

друштвене делатности

Број: 020-134/2017-IV

Дана, 27. децембра 2017. године

С Е Н Т А

Главни трг 1.

Тел: 024/655-427

 

 

На основу члана 9. Правилника о студентским стипендијама (“Службени лист општине Сента”,  бр. 16/2013 и 25/2017), Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе Општине Сента, обjављује

 

ИСПРАВКУ КОНКУРСА

 

за доделу стипендија студентима са пребивалиштем на територији Општине

Сента за школску 2017/2018. godinu

 

 

I

 

Исправља се тачка III став 1. алинеја 7. текста Kонкурса на мађарском језику за доделу стипендија студентима са пребивалиштем на територији Општине Сента за школску 2017/2018. годину broj 020-134/2017-IV od 21. децембра 2017. године, објављен 22. децембра 2017. године на званичној интернет страници Општине Сента (www.zenta-senta.co.rs) и на Огласној табли Општинске управе, тако да уместо: „hogy egyidejűleg nem kapnak több ösztöndíjat vagy hitelt a köztársasági, illetve  tartományi költségvetésből vagy más  forrásokból” гласи: „hogy a hallgatók  egyidejűleg  nem  kapnak  több ösztöndíjat  vagy  hitelt a  köztársasági,  tartományi,  városi és  községi költségvetésből”. 

 

II

 

Рок за подношење пријаве на Kонкурс из тачке I ове исправке, продужава се на  15 дана од дана објављивања ове исправке.

 

 

 

 

 

Деже Кечкеш                                                       Начелник Општинске управе

дипл. правник                                                            Едит Шарњаи Рожа с.р.

                                                                                         дипл. правник

 

Детаљније >>

У народну кухињу стигле намирнице за зимске оброке

СЕНТА: Компанија Јапан тобако интернешнел (ЈТИ) једанесту годину за редом уручила је у среду традиционалну новогодишњу донацију Хуманитарној организацији „Каритас“ у Сенти, која осигурава редовне оброке за 500 корисника Народне кухиње.

Детаљније >>

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е!

Из  буџетског фонда  за  развој пољопривреде  општине Сента  од стране Председника општине  2. октобра  2017. године расписани  конкурс  за  доделу неповратних   средстава  је  закључен.  Овим путем  обавештавамо учеснике конкурса  који су   добили средства,  да  су термини за закључење  уговорa  следећи:

 • за оне  који  су  конкурисали  са територије Сентe  11. децембар  2017. године  у 9 часова  у Свечаној сали  Градске  куће,
 • за оне који  су  конкурисали  са територије  Горњег Брега  и  Богараша 13. децембар  2017. године у 9 часова у згради  Задружног  дома у Горњем Брегу,
 • за оне  који  су  конкурисали  са територије  Торњоша  и Кевија 14.  децембрар  2017. године у 9 часова  у великој сали  Дома  културе  у  Торњошу.

 

                                                                        Комисија за развој пољопривреде,

                                                                                                Председник,

                                                                        Јосип Чешљар,  дипл. инж. сточарства

Детаљније >>

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСВАРШАВАЊА СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА У СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2017. ГОДИНУ

АКЦИЈА "БАРЕМ ТИ НЕ БАЦАЈ!"

Општинска управа општине Сента организује акцију "БАРЕМ ТИ НЕ БАЦАЈ!" која ће бити одржана од 25.10.2017. године у месним заједницама општине Сента, са циљем да упозорава јавност на важност примарне селекције отпада.

Ради учествовања у овој акцији, потребно је прикупити 20 комада стаклених флаша или флаша за зимницу и 2 кг ПЕТ амбалаже. Након предаје прикупљеног отпада у месним заједницама добићете једну ЕКОТОРБУ.

Акција траје до истека залиха.

Детаљније >>

ТЕ-ТО Фабрике шећера грејаће Сенту још једну зиму

СЕНТА: У току су припреме за грејну сезону у Сенти па је ЈП „Елгас” започео пуњење система. Од корисника је затражено да отворе вентиле на својим локаторима и омогуће проток воде до радијатора. Из „Елгаса” су позвали кориснике да се у случају било каквих проблема обрате дежурној служби предузећа на телефон 064/821-3198.

Детаљније >>

РЕШЕЊЕ о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката из области јавног информисања на језику мађарске националне мањине и особа са инвалидитетом у 2017. години

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ - РАТАРСТВА И ПОВРТАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2017. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ – ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2017. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ - ОВЧАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2017. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ – ГОВЕДАРСТВА И СВИЊАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2017. ГОДИНИ

Вучић са Адером у Сенти: Мађарска пријатељ и савезник на европском путу

СЕНТА: Председник Србије Александар Вучић изјавио је у Сенти, где се састао са својим мађарским колегом Јаношем Адером, да је Србија данас снажна, да се развија и да има много пријатеља у свету, али да се један издваја, а то је Мађарска, пријатељ и савезник наше земље на европском путу.

Детаљније >>

Дневник у Сенти: Варош на Тиси великих развојних шанси

Сента је лане прославила 800 година од првог писаног помена, а други најважнији датум у историји вароши крај Тисе и Потисја је 11. септембар 1697. године, када се овде одиграла Сенћанска битка, у којој је хришћанска војска пре 320 година, под вођством Еугена Савојског, нанела пораз Отоманској империји и овде почео нормалан живот и развој. 

Детаљније >>

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2018. ГОДИНУ

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА

КОНКУРС  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА

 

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ и “Magyar Szó” и на интернет страници Општине Сента

 

>> LINK <<

 

Детаљније >>

Услуге вршења пројектантског надзора на извођењу грађевинских радова на адаптацији и санацији постојеће зграде Сенћанске гимназије

Реализација треће фазе радова на обезбеђењу радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу Војвођанских Мађара

Улагање Покрајине у инфраструктуру Сенте

СЕНТА: Две инвестиције у Сенти реализују се се уз подршку Управе за капитална улагања АП Војводине. Приводе се крају радови на изградњи бициклистичке стазе с обе стране Улице Торњошки пут, а започели су радови на проширењу пута до спортсхе хале.

Детаљније >>

Ј А В Н О О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о максималним расположивим износима у буџету општине Сента за финансирање годишњих програма и финансирање посебних програма за поједине области општег интереса у области спорта у 2017. години