Инвестирајте у Сенту

ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ

Општина Сента се налази на одличној гео-стратешкој локацији са развијеним речним, друмским и железничким саобраћајним токовима. Кроз општину Сента пролазе магистрални пут М-24, регионални пут Р-146, Р - 160 и регионални пут Р-140 који се на 38 км од Сенте спаја са међународним путем Е-75. Река Тиса је међудржавни пловни пут 4. категорије Европске мреже унутрашњих пловних путева ЕМУПП и као таква представља веома важну саобраћајницу и чини окосницу унутрашњих пловних путева Војводине.

У Сенти, на 121 км десне обале реке Тисе изграђено је и опремљено речно међународно пристаниште. Оно је оспособљено за претовар свих врста генералног терета укључујући и контејнерски терминал , терминал грађевинског материјала и течних горива. Поседује отворена и затворена царинска и јавна складишта, као и два истоварно утоварна места за манипулацију са пловним објектима, железничке и друмске саобраћајнице. Локална железничка мрежа простире се унутар индустријске зоне, те тенденцијом развоја и реконструкције пруга могуће је активирати „потиску железничку магистралу.“ Сходно наведеном, будућим инвеститорима се нуди могућност коришћења интермодалног транспорта и самим тим савременог начина пословања са остваривањем уштеда у процесима транспорта.

Предност општине Сента свакако се огледа и у близини граница са Мађарском – 46 км, и Румунијом 77 км. У Сенти су већ присутни и успешно послују следеће веће компаније: Аллтецх Фермин (САД), ЈТ Интернатионал (Јапан), Фабрика шећера ТЕ-ТО (Италија), Мецафор (Француска), КТЦ (Хрватска), Мерцатор (Словенија), Житопромет (Србија).

 


10 РАЗЛОГА ДА ИНВЕСТИРАТЕ У СЕНТУ

  • Индустријске зоне за греенфиелд инвестиције
  • Доступност квалитетних људских ресурса са конкурентном ценом рада
  • Традиција и искуство у индустријској производњи
  • Развијена прехрамбено - прерађивачка средина
  • Повољан гео стратешки положај на реци Тиси
  • Постојање луке, јавних складишта, међудржавног пристаништа И царине
  • Близина двеју државних граница
  • Регистроване квалитетне индустријске локације И објекти за броwнфиелд инвестиције
  • Близина коридора 10 (Е-75)
  • Заинтересованост локалних предузећа за заједничка улагања

 

ОЛАКШИЦЕ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ

Као један од корака привлачења инвеститора, Скупштина Општине Сента донела је одговарајуће одлуке којима се нуде олакшице за инвеститоре у виду ослобађања од плаћања накнада за коришћење грађевинског земљишта и истицања назива фирме на период од 3 године у случају да су у пословној години запослили најмање пет нових радника на неодређено време.