ЕЛГАС

Адреса: 24400 Сента, ул. Миксат Калмана
Телефон: 024-815-223
Факс: 024-815-223
Е-мајл: jpelgas@sksyu.net


Јавно предузеће Елгас основано је одлуком Скупштине Општине Сента 1991. године ради изградње уличне мреже и дистрибуције природног гаса.

Основна делатност је:

 • Дистрибуција природног гаса на територији насеља Сента
 • Одржавање система природног гаса на територији насеља Сента
 • Трговина природним гасом на територији насеља Сента.

Остале делатности (енергетски системи и инсталације као и грађевинско-занатски радови):

 • Израда уличних гасовода и прикључка на СЕТ-овима,
 • Израда унутрашњих гасних инсталација и постројења
 • Израда и монтажа грађевинске браварије,
 • Израда и одржавање водоводних мрежа,
 • Израда и одржавање водоинсталација,
 • Израда и одржавање канализационих мрежа,
 • Израда и одржавање канализационих инсталација,
 • Израда и одржавање топловодних мрежа,
 • Израда и одржавање топловодних инсталација,
 • Израда и одржавање електричних мрежа,
 • Израда и одржавање електричних инсталација,
 • Израда и одржавање јавне расвете,
 • Израда релејне аутоматике,
 • Израда и одржавање светлосне сигнализације,
 • Израда и одржавање путне сигнализације,
 • Поправка електро уређаја,
 • Поправка електро алата,
 • Поправка домаћинских апарата.