Чланови Општинског Већа

Рудолф Цегледи

Председник оипштине

Иштван Ђери

Заменик председника општине Сента

Андраш Кошицки

Чонгор Леринц

Атила Перпауер

Виктор Варга

Данило Попов