Локална самоуправа Сента

Рудолф Цегледи

ПРЕДСЕДНИК ОИПШТИНЕ

Драган Тодоровић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ СЕНТА

Веселин Петровић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Марта Рац Сабо

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Игор Стојков

СЕКРЕТАР СКУШТИНЕ ОПШТИНЕ