Локална самоуправа Сента

Рудолф Цегледи

ПРЕДСЕДНИК ОИПШТИНЕ

Драган Тодоровић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ СЕНТА

Жофиа Сабо Декањ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОИПШТИНЕ

Марта Рац Сабо

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Игор Стојков

СЕКРЕТАР СКУШТИНЕ ОПШТИНЕ