Локална самоуправа Сента

Рудолф Цегледи

Председник оипштине

Иштван Ђери

Заменик председника општине Сента

Татјана Бало

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОИПШТИНЕ

Тибор Патаки

Заменик председника Скупштине општине

Игор Стојков

Секретар Скуштине општине