2020

Службени лист општине Сента - 01/2020 (04.02.2020.)

Службени лист општине Сента - 02/2020 (19.02.2020.)

Службени лист општине Сента - 03/2020 (24.02.2020.)

Службени лист општине Сента - 04/2020 (16.03.2020.)

Службени лист општине Сента - 05/2020 (17.03.2020.)

Службени лист општине Сента - 06/2020 (18.03.2020.)

Службени лист општине Сента - 07/2020 (19.03.2020.)

Службени лист општине Сента - 08/2020 (20.03.2020.)

Службени лист општине Сента - 09/2020 (21.03.2020.)

Службени лист општине Сента - 10/2020 (23.03.2020.)

Службени лист општине Сента - 11/2020 (26.03.2020.)

Службени лист општине Сента - 12/2020 (29.03.2020.)

Службени лист општине Сента - 13/2020 (02.04.2020.)

Службени лист општине Сента - 14/2020 (04.04.2020.)

Службени лист општине Сента - 15/2020 (09.04.2020.)

Службени лист општине Сента - 16/2020 (16.04.2020.)

Службени лист општине Сента - 17/2020 (21.04.2020.)

Службени лист општине Сента - 18/2020 (27.04.2020.)

Службени лист општине Сента - 19/2020 (30.04.2020.)

Службени лист општине Сента - 20/2020 (07.05.2020.)

Службени лист општине Сента - 21/2020 (11.05.2020.)

Службени лист општине Сента - 22/2020 (10.06.2020.)

Службени лист општине Сента - 23/2020 (22.06.2020.)

Службени лист општине Сента - 24/2020 (13.07.2020.)

Службени лист општине Сента - 25/2020 (15.07.2020.)

Службени лист општине Сента - 26/2020 (23.07.2020.)

Службени лист општине Сента - 27/2020 (31.07.2020.)

Службени лист општине Сента - 28/2020 (20.08.2020.)

Службени лист општине Сента - 29/2020 (21.08.2020.)

Службени лист општине Сента - 30/2020 (28.08.2020.)

Службени лист општине Сента - 31/2020 (30.10.2020.)

Службени лист општине Сента - 31/2020 - Прилози (30.10.2020.)

Службени лист општине Сента - 32/2020 (04.11.2020.)

Службени лист општине Сента - 33/2020 (09.11.2020.)

Службени лист општине Сента - 34/2020 (18.11.2020.)

Службени лист општине Сента - 35/2020 (23.11.2020.)

Службени лист општине Сента - 36/2020 (30.11.2020.)

Службени лист општине Сента - 37/2020 (04.12.2020.)

Службени лист општине Сента - 38/2020 (11.12.2020.)

Службени лист општине Сента - 39/2020 (17.12.2020.)

Службени лист општине Сента - 40/2020 (24.12.2020.)

Службени лист општине Сента - 41/2020 (29.12.2020.)