2020

Службени лист општине Сента - 01/2020 (04.02.2020.)

Службени лист општине Сента - 02/2020 (19.02.2020.)

Службени лист општине Сента - 03/2020 (24.02.2020.)

Службени лист општине Сента - 04/2020 (16.03.2020.)

Службени лист општине Сента - 05/2020 (17.03.2020.)

Службени лист општине Сента - 06/2020 (18.03.2020.)

Службени лист општине Сента - 07/2020 (19.03.2020.)

Службени лист општине Сента - 08/2020 (20.03.2020.)

Службени лист општине Сента - 09/2020 (21.03.2020.)

Службени лист општине Сента - 10/2020 (23.03.2020.)

Службени лист општине Сента - 11/2020 (26.03.2020.)

Службени лист општине Сента - 12/2020 (29.03.2020.)

Службени лист општине Сента - 13/2020 (02.04.2020.)

Службени лист општине Сента - 14/2020 (04.04.2020.)

Службени лист општине Сента - 15/2020 (09.04.2020.)

Службени лист општине Сента - 16/2020 (16.04.2020.)

Службени лист општине Сента - 17/2020 (21.04.2020.)

Службени лист општине Сента - 18/2020 (27.04.2020.)

Службени лист општине Сента - 19/2020 (30.04.2020.)

Службени лист општине Сента - 20/2020 (07.05.2020.)

Службени лист општине Сента - 21/2020 (11.05.2020.)

Службени лист општине Сента - 22/2020 (10.06.2020.)

Службени лист општине Сента - 23/2020 (22.06.2020.)